Đi Sâu Vào |  Sinh ra trên giao đỉnh

Sinh ra trên giao đỉnh

Định nghĩa của một giao đỉnh giữa hai cung hoàng đạo là ngày sinh rơi vào thời điểm mặt trời rời khỏi cung này và đi vào cung khác. Nếu bạn sinh ra trên giao đỉnh, về mặt kỹ thuật, bạn có thể là Cự Giải, nhưng bạn lại cảm thấy mình giống Sư Tử. Hoặc sự đáng yêu, lười biếng của một Thiên Bình có thể có một chút ma thuật đen tối, được điều khiển bởi Bọ Cạp.